Spotkanie informacyjne dla studentów WCY dot. programów Erasmus+ oraz MOST/MOSTECH

07.03.2019

Spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Cybernetyki z koordynatorem uczelnianym i wydziałowym, dotyczące naboru na studia i praktyki w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ oraz programu MOST/MOSTECH odbędzie się w dniu 20.03.2019 o godzinie 15:10, w sali 317, w budynku 100.