Spotkanie z Dyrektorem CTT WAT skierowane do studentów WCY

27.02.2023

Pani Prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki zaprasza 8 marca 2023 roku o godzinie 13:30 do sali 313 w budynku Sztabu na spotkanie z Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej, Panem dr. hab. inż. Adamem Bartnickim nt.: „Prawne i praktyczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej w świetle działalności Kół Naukowych Studentów”.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.:

  1. Co stanowi własność intelektualną? 
  2. Jak chronić przedmioty własności intelektualnej? 
  3. Podstawowe zasady zarządzania prawami własności intelektualnej w WAT.
  4. Jak wypełnić wniosek o zgłoszenie dobra, gdy dane dobro należy do WAT lub do Skarbu Państwa?

Szanowni Studenci, jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób możecie stać się udziałowcem przychodów z tytułu komercjalizacji dóbr intelektualnych, powstających np. w ramach działalności koła naukowego lub konkursu, koniecznie przyjdźcie na spotkanie!

Raz jeszcze zapraszamy.