Spotkanie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

05.01.2023

Zapraszamy na spotkanie z funkcjonariuszami największej służby specjalnej w Polsce, które odbędzie się 12 stycznia br. o godz. 15.10.

Temat spotkania: „ABW W SYSTEMIE ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

Forma: zdalna, platforma Teams

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSnwHppogAqTIcSDFIY_gLruA782FWOiP6AQrcZQaqYg1%40thread.tacv2/1672649689771?context=%7b%22Tid%22%3a%22e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f%22%2c%22Oid%22%3a%22c0e4fd1c-7d0f-4d97-9c8a-33ac51833cf9%22%7d

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Pojęcie służb specjalnych i ich rodzaje w Polsce, zadania i metody ich realizacji;
  • Wymagania stawiane kandydatom do służby w ABW;
  • Postępowanie kwalifikacyjne;
  • Profilaktyka antyterrorystyczna.

Różnorodność zadań realizowanych przez ABW sprawia, że poszukiwani są studenci i absolwenci szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych, humanistycznych, przyrodniczych jak i językowych. Dlatego na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane służbą w ABW, również tych, którzy dopiero określają kierunek swojej drogi zawodowej.