Spotkanie z Witoldem Repetowiczem

02.04.2019

Dnia 18 marca bieżącego roku, mieliśmy zaszczyt gościć w Wojskowej Akademii Technicznej, już po raz kolejny, Pana Witolda Repetowicza. Wydarzenie, tak jak poprzednie, zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego. Zgromadziło ono tłumy zainteresowanych, wśród których znaleźli się pracownicy dydaktyczni, doktoranci, studenci cywilni i wojskowi, pasjonaci tematyki Bliskiego Wschodu oraz osoby z innych warszawskich uczelni. Owe spotkanie miało na celu, przede wszystkim, przybliżyć słuchaczom tematykę bliskowschodnią, w tym przedstawić problematykę trwających tamże konfliktów, jak również wskazać, możliwe do urzeczywistnienia w przyszłości, scenariusze działań wojennych na danym obszarze. Witold Repetowicz od 2017 jest korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Ma na swoim koncie publikacje na portalu Defence24.pl, a także w „Poznaj Świat”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kontynentach”, „Do Rzeczy”, „Nowej Europie Wschodniej” i „Polsce Zbrojnej”. Jest również ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, terroryzmu i geopolityki w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W lutym odbyła się premiera ostatniej książki dziennikarza pt.: „Allah Akbar”. Autor nawiązał w niej do wielu kwestii, podejmując próbę obalenia mitu, uznającego Irak za kraj permanentnie skażony wojną oraz wyraźnie podzielony na trzy części. Wykreowane przez Zachód stwierdzenia, niepoparte racjonalnymi argumentami, skłoniły dziennikarza do wnikliwego zainteresowania się regionem Bliskiego Wschodu. Pan Witold przez lata podróżował po Iraku, zdobył duże doświadczenie, będąc naocznym świadkiem, obserwatorem tamtejszego życia prowadzonego przez zamieszkałą ludność, często ocenianą jednoznacznie przez chociażby różne media, bez względu na poglądy polityczne, które reprezentują. Od 16 listopada do 22 grudnia 2017 roku był więziony przez syryjski wywiad wojskowy. Ten krótki z pozoru, ale znamienity okres z pewnością obfitował w przeżycia, które zdeterminowały autora do opisania wydarzeń, jakie miały miejsce podczas jego podróży po całym kraju. Autor chciał w jak najbardziej obiektywny sposób przeanalizować i wskazać problemy Iraku lat 2014–2017, w okresie trwającej wojny z Państwem Islamskim. Pobyt na froncie oraz bezpośredni kontakt z uchodźcami, żołnierzami, politykami, dowódcami, ajatollahami, księżmi i szejkami znacząco przyczyniły się do prób odtworzenia jak najbardziej prawdziwego obrazu odzwierciedlającego ówczesną problematykę konfliktów. Pan Witold, nawiązywał w głównej mierze do treści zawartych w książce. Szczegółowo omawiając poszczególne zagadnienia, daleki jednak był, w swoich wypowiedziach, od narzucania własnej opinii, skrajnych ocen czy wydawania osądów na poszczególne grupy wyznaniowe czy narodowościowe. Skupiał się on jednak na przedstawieniu jak największej ilości informacji, nakreślając własne spostrzeżenia, które miały pomóc zinterpretować i połączyć różne fakty. Zaproszony przez nas ekspert dokonał dogłębnej analizę wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach, w Iraku. Dzięki temu, ową dawkę wiedzy można było skonfrontować z przekazem, który oferują media i dość do pewnych indywidualnych wniosków.

Po wykładzie naszego specjalisty, osoby zasiadające na sali zabrały głos. Kilku dociekliwych słuchaczy miało możliwość zadania pytania. Odpowiedzi, w większości, były wyczerpujące. Po części wykładowej była możliwość nabycia publikacji naszego gościa wraz z dedykacją. Zważywszy na obszerność zagadnień związanych z tematyką bliskowschodnią, nie byliśmy w stanie przedyskutować wszystkich intrygujących kwestii. Mamy jednak nadzieję, że miniona prelekcja Pana Witolda Repetowicza, była jedną z wielu, które jeszcze przed nami. W ramach cyklu spotkań, zainicjowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, będziemy gościć niebawem także innych ekspertów specjalizujących się w zakresie problematyki bezpieczeństwa w ujęciu regionalnym. 

Aleksandra Muracka
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Air Foamposite One Glowing