Studentki WCY pierwszymi Cyfrowymi Ambasadorkami Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

03.02.2021

Studentki Wydziału Cybernetyki: Anna Stromska i sierż. pchor. Aleksandra Szczegielniak-Rekiel, jako pierwsze zostały zaproszone do pełnienia roli Cyfrowych Ambasadorów Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Obie panie podpisały już umowy, w ramach których będą mogły rozwijać swoje kompetencje w zakresie cyber, krypto i IT.

Program skierowany jest do studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i wykazują się dużą aktywnością (poza programem studiów) w rozwijaniu swoich kompetencji, np. poprzez udział w kołach naukowych, czy konkursach związanych z cyberbezpieczeństwem i programowaniem. Wojskowa Akademia Techniczna jest pierwszą uczelnią, z którą NCBC nawiązało współpracę w ramach tej inicjatywy.

Obie studentki WAT podkreślają zgodnie, że zaproszenie do programu Cyfrowych Ambasadorów NCBC to dla nich bardzo duże wyróżnienie. „Głównym zadaniem Ambasadora jest propagowanie wiedzy na temat działań NCBC w zakresie cyber, krypto i IT. Wiąże się to z udziałem w konferencjach, czy prowadzaniem warsztatów dla uczniów klas licealnych o profilu informatycznym. Rola Cyfrowego Ambasadora jest też świetną okazją do rozwinięcia umiejętności miękkich. Istotne jest to, że będzie mieć on możliwość podjęcia służby lub pracy w NCBC i podległych mu jednostkach” – mówi sierż. pchor. inż. Aleksandra Szczegielniak-Rekiel, studentka V roku kryptologii i cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki WAT.

Udział naszych studentów i absolwentów w programie możliwy jest dzięki podpisanemu 12 listopada 2020 roku listowi intencyjnego pomiędzy WAT a NCBC.  Celem porozumienia jest nawiązanie szerszej współpracy między obiema instytucjami,  w szczególności z wydziałami kształcącymi studentów na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem, kryptologią i technologiami informacyjnymi. W ramach programu studenci Wojskowej Akademii Technicznej mogą zdobywać wiedzę oraz cenne doświadczenia potrzebne do realizacji przyszłej kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w prestiżowych konkursach takich jak hackathony (np. NATO TIDE Hackathon) czy Capture The Flag, uczestniczyć w wykładach i warsztatach organizowanych przez NCBC, a nawet przygotowywać prace dyplomowe pod opieką specjalistów tej instytucji.

fot. NCBC

Więcej informacji na stronie głównej Wojskowej Akademii Technicznej.

Szersze informacje o Programie Cyfrowych Ambasadorów na stronie Wojsko Polskie.