Studia podyplomowe Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego

23.02.2023

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego.

Są to dwusemestralne studia obejmujące nowoczesną dydaktykę szkoły wyższej oraz najnowsze zagadnienia z dziedziny informatyki, takie jak: eksploracja danych, usługi przetwarzania w chmurze oraz cyberbezpieczeństwo. Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom akademickim oraz kandydatom na nauczycieli akademickich zdobycia lub podniesienia własnych kompetencji, niezbędnych w pracy dydaktycznej i naukowej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia akademickiego.

Studia będą realizowane w okresie od 2 marca 2023 r. do 28 lutego 2024 r., a rekrutacja trwa do 3 marca 2023 r. Uruchomienie studiów uwarunkowane jest odpowiednią liczbą kandydatów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie drogą e-mailową: marta.zajkowska@wat.edu.pl - następujących dokumentów:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Wydziału Cybernetyki. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem tel. 261 838 783.