Sukces podchorążych z Wydziału Cybernetyki w hackathonie „Koduj dla Warszawy”

09.04.2019

W dniach 6 -7 kwietnia w Warszawie odbył się hackaton WAWCODE - „Koduj dla Warszawy”, którego celem było stworzenie aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych ułatwiających życie mieszkańcom miasta oraz turystom przybywającym do stolicy. Spośród 14 zespołów, które przystąpiły do rywalizacji najlepszy okazał się zespół „Tygryski” z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

W skład zwycięskiego zespołu weszli podchorążowie: plut. pchor. Michał Bryła, plut. pchor. Rafał Huk, kpr. pchor. Damian Żyłka oraz st. szer. pchor. Piotr Kostrzewski z koła naukowego WAT „CyberGuru”. Opiekunami naukowymi koła są ppłk Mariusz Chmielewski oraz por. Marcin Kukiełka.

Podchorążowie stworzyli aplikację „wARszawska historia”, która w innowacyjny sposób prezentuje historię Warszawy. Jednym z jej modułów jest album ze zdjęciami, na których wyświetlane są modele 3D, a także filmy o tematyce wojskowej oraz historycznej. Kolejnym modułem „wARszawskiej historii” jest wirtualny spacer po Warszawie, w którym użytkownik spacerując po mieście otrzymuje powiadomienie w momencie znalezienia się w miejscu historycznym i dostaje możliwość wygenerowania obiektu 3D przypisanego do danego miejsca.

Szczególne podziękowania twórcy chcieliby przekazać mentorom Magdzie Baracz za trafne uwagi odnośnie działania aplikacji oraz merytoryczne przygotowanie do prezentacji, a także Pawłowi Niewęgłowskiemu za pomoc techniczną i cenne uwagi do wykorzystywanych w aplikacji technologii.

Zespół Wydziału Cybernetyki