Sukces studentów WCY w konkursie #Datathon #OtwarteDane

06.04.2022

W dniach 02-03 kwietnia 2022 roku odbył się Datathon #OtwarteDane organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tegorocznym zadaniem zespołów było opracowanie rozwiązania, które odpowie na bieżące problemy społeczne, w szczególności pomoże uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy odnaleźć się w Polsce.

Dodatkowym założeniem było wykorzystanie API (ang. Application Programming Interface) portalu https://dane.gov.pl/pl oraz jednego z trzech źródeł danych:

  • TREZOR 3.0 Ministerstwa Finansów
  • Rejestry publiczne w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki
  • Dziedzinowe Bazy Wiedzy Głównego Urzędu Statystycznego.

W czasie 24 godzin rywalizowało ze sobą 8 zespołów w składzie od 3 do 5 osób. Wojskową Akademie Techniczną reprezentował zespół Waciaki składający się ze studentów Wydziału Cybernetyki: Kingi Arendarskiej i Szymona Gruszczyńskiego oraz absolwentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Emilii Wróblewskiej oraz Bartłomieja Żyły. Zespół otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 6 615 zł za budowę aplikacji mobilnej przeznaczonej dla uchodźców z wykorzystaniem API do Dziedzinowych Baz Wiedzy Głównego Urzędu Statystycznego.

Głównym celem aplikacji mobilnej było rozwiązanie problemu rejestracji dzieci z rodzin uchodźców w polskich szkołach. Aplikacja mobilna zapewnia możliwości filtrowania placówek szkolnych wg zadanych przez rodzica kryteriów np. umiejętności językowe czy stopień niepełnosprawności. Po wypełnieniu zgłoszenia w języku ukraińskim, angielskim lub polskim do wybranej placówki edukacyjnej trafia mail w języku polskim z podstawowymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia. Z kolei w mailu znajduje się link, który prowadzi do aplikacji webowej przeznaczonej dla placówek szkolnych. Aplikacja webowa umożliwia zarządzanie otrzymanymi zgłoszeniami m.in. odrzucenie, przyjęcie, umówienie spotkania z rodzicem.

Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Rafał Kasprzyk podkreśla: "Studenci Wydziału Cybernetyki WAT wraz z absolwentami Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW pokazali jak technologia może zmieniać świat na lepsze. Rozwiązanie, które zaproponowali odpowiada na bieżące potrzeby i potwierdza ogromną kreatywność członków zespołu Waciaki. Studenci Wydziału Cybernetyki wchodzący w skład wyróżnionego zespołu są studentami indywidualnymi, których mam przyjemność być opiekunem, co daje mi ogromną satysfakcję. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy."

Więcej:

https://hackathon.gov.pl/podsumowanie-datathonu-2022/

https://twitter.com/hackathongovpl/status/1510656523017625610?s=21&t=pdFRTXr0Sv55cO1HO9bg8Q