Sukces WCY na szóstym Międzynarodowym Konkursie Innowacji Wynalazczych iCAN

14.09.2021

iCan to dla wynalazców najważniejsze targi w Kanadzie. Jest to miejsce globalnej wymiany, w którym uczestnicy z całego świata prezentują swoje kreatywne pomysły i produkty. Wydział Cybernetyki zaprezentował na targach trzy wynalazki, wszystkie nagrodzono medalami.

  1. Clinical Trials Assistant - Sensory system for supervising clinical medical trials supporting analysis of the neurological diseases treatment efficiency - Srebrny medal.
  2. Neurological Environment for Recognition and Verification of Epilepsy - biomedical system for monitoring epilepsy and assessing the effectiveness of medical treatment of children suffering from epilepsy - Złoty medal.
  3. Intelligent biomedical clothing analyzing physiological state, endurance and training efficiency using advanced biomedical sensors, analytical methods and artificial intelligence - Złoty medal.

Niezmiernie cieszy taka skuteczność naszych wynalazków, których twórcom serdecznie gratulujemy.