System nadzoru epilepsji NERVE najlepszym wynalazkiem XII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS

24.10.2018

Opracowany przez pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki WAT biomedyczny system nadzoru epilepsji i oceny efektywności leczenia dzieci chorych na epilepsję NERVE, wygrał konkurs na najlepszy wynalazek XII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków (International Warsaw Invention Show – IWIS). Spośród 300 innowacyjnych rozwiązań prezentowanych podczas wystawy, zgodnie z decyzją międzynarodowego grona sędziów, zrealizowany w WAT system został oceniony jako najlepszy wynalazek i nagrodzony platynowym medalem oraz prestiżową nagrodą GRAND PRIX wystawy.

XII edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków (International Warsaw Invention Show) organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Politechniką Warszawską odbyła się w dniach 15 – 17 października w Warszawie. Wystawa została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Patronatem strategicznym wydarzenie objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

System NERVE powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego, a jego wyniki zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków już po raz ósmy. Autorzy wynalazku: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Sylwia Sławińska, Filip Głowacki i Piotr Witowski demonstrowali sędziom oraz zwiedzającym wystawę działanie systemu oraz opis metody analitycznej. NERVE to system wykorzystujący miniaturowy wielosensor biomedyczny (aktigraf, elektromiograf), aplikację mobilną i centralną bazę wiedzy. Neurological Environment for Recognition and Verification of Epilepsy to sensoryczny system mobilny nadzoru i wsparcia leczenia epilepsji u dzieci, dostarczający funkcje monitorowania napadów padaczki, diagnostyki i monitorowania schorzenia oraz oceny skuteczności terapii lekowych. Produkt oferuje ciągłą ochronę dziecka przez monitoring ewentualnych napadów epilepsji na urządzeniach rodziców z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. System bardzo szczegółowo rejestruje i raportuje charakterystyki przebiegu napadu oraz umożliwia ankietowe opisanie charakterystyk napadu przez opiekunów, uzupełniając symptomatologię. Zbudowane mechanizmy analizy sygnałów sensorycznych i algorytmy decyzyjne oceniają na podstawie uzyskanych danych diagnostycznych i symptomatologicznych intensywność oraz typ napadu, wspomagając lekarza w analizie i finalnej diagnostyce. Zawarte w systemie mechanizmy pozwalają oceniać skuteczność prowadzonej terapii farmakologicznej, uwzględniając również zbiór czynników epigennych (samopoczucia, diety, zmian środowiska), co jest szczególnie trudne w monitoringu dzieci. W konsekwencji NERVE jest idealnym narzędziem wspierającym rodziców i opiekunów w nadzorze i leczeniu dzieci cierpiących na epilepsję oraz lekarzy w poprawnej diagnozie i doborze efektywnej mono lub politerapii.

System składa się z trzech innowacyjnych komponentów: niskoemisyjnego i bezpiecznego multisensora, wykrywającego napady u dzieci, wszechstronnej aplikacji rodzica, świadczącej usługi alarmowania o napadach, monitorowania stanu dziecka oraz zarządzania terapią farmakologiczną. Aplikacja mobilna zapewnia dodatkowo usługi rejestracji video napadu oraz opisu jego charakterystyk, co jest kluczowym elementem poprawnej diagnostyki i doboru leczenia. Trzeci komponent to centralna baza wiedzy odpowiedzialna za przechowywanie danych pacjentów oraz aplikowanie algorytmów uczących w zakresie wsparcia diagnostyki, jak również oceny efektywności leczenia epilepsji. Na potrzeby NERVE zbudowany został mechanizm analityczny, procesujący symptomy napadów, ich intensywność oraz momenty występowania w kontekście charakterystyk środowiska i stanu samopoczucia dziecka.

IWIS to najbardziej prestiżowe i największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Prezentowane podczas XII edycji rozwiązania pochodziły z 25 państw, między innymi z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz z Polski. Podczas wystawy prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. W wystawie uczestniczą przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach m.in. poczynając od ekologii i ochrony środowiska, poprzez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny, aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Tekst i fotografie - Zespół NERVE