Systemy informatyczne z Wydziału Cybernetyki na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

07.09.2021

Dziś oficjalne otwarcie XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Wojskową Akademię Techniczną reprezentują wszystkie wydziały. Wydział Cybernetyki pokaże dwa systemy informatyczne: Zestaw narzędzi informatycznych do planowania strategicznego rozwoju zdolności obronnych państwa oraz BotTrop – system wykrywania botów w sieci korporacyjnej.

BotTROP to program komputerowy, który służy gromadzeniu ruchu sieciowego, jego późniejszej analizie pod kątem identyfikacji urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem oraz graficznej prezentacji wyników. Narzędzie to wykorzystuje metodę klasteryzacji grup momentów, w których komunikacja z określonym docelowym adres IP jest powtarzana umożliwiając przy tym analizę wielu różnych protokołów sieciowych. Opisywany program komputerowy został w pełni zaimplentowany i przetestowany zarówno na symulowanym jak i rzeczywistym ruchu złośliwym. Możliwe jest wykorzystanie opisywanego narzędzia w środowisku produkcyjnym w obecnej formie. W tym celu konieczne jest jedynie udostępnienie ruchu sieciowego do analizy. Obecnie odbywa się to poprzez zapisanie ruchu w osobnym pliku. Następnie jest on analizowany przez opisywane narzędzie, administrator ma możliwość weryfikacji podobieństwa cosinusowego dla każdego adresu docelowego wraz z wynikami metody SPRT. Opisane narzędzie zostało rozszerzone o możliwość ciągłego monitorowania i obliczania uzyskanych wyników w celu przekształcenia ich w wykres pokazujący zależność podobieństwa cosinusowego i czasu. Umożliwi to administratorowi wizualne obserwowanie kolejnych zmian i szybką identyfikację ruchu synchronicznego, który może pojawić się lub zniknąć w zależności od działań cyberprzestępcy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna wobec botnetów, które mają zmienną aktywność (np. nie są aktywne w określonych dniach). 

Zestaw narzędzi informatycznych do planowania strategicznego rozwoju zdolności obronnych państwa to oprogramowanie do prowadzenia gier strategicznych w obszarze planowania obronnego. Dla zadanych scenariuszy ataku na Polskę wraz z określeniem typu działań i warunków terenowych pozwala ono wyznaczyć strukturę ugrupowania wraz z wyposażeniem, które może odpowiednio zareagować na działania przeciwnika, określając potencjalne straty stron konfliktu oraz koszty pozyskania i utrzymania takiego ugrupowania. Ponadto w zestawie znajduje się narzędzie do harmonogramowania wydatków budżetowych w celu realizacji zadań MON w określonym horyzoncie czasowym.

Warto podkreślić, że w tym roku Wojskowa Akademia Techniczna obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w dniu dzisiejszym odbędzie się uroczysty bankiet z udziałem przedstawicieli władz uczelni (Wydział Cybernetyki podczas bankietu będzie reprezentował Dziekan dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT), przedstawicieli władz państwowych (m.in. Minister Obrony Narodowej) oraz przedstawicieli biznesu.

Podczas MSPO prezentowany jest sprzęt wojskowy, ale także prowadzone są spotkania biznesowe i zawierane umowy pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. To trzecia wystawa Europy, po targach w Paryżu i Londynie. Partnerem strategicznym Salonu jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Targi potrwają do 10 września.