Szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Legii Akademickiej

16.09.2022

W dniach 5-19 września 2022r. prowadzone jest w Wojskowej Akademii Technicznej szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa dla modułu oficerskiego w ramach programu Legia Akademicka. W dniu 16 września odbył się egzamin praktyczny i teoretyczny potwierdzający wiedzę zdobytą podczas kursu.

Udział w szkoleniu biorą wyłącznie studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym oraz spełnili wszystkie pozostałe kryteria naboru. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji przyszłych oficerów rezerwy w grupie osobowej cyberbezpieczeństwo na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie prowadzone jest przez nauczycieli akademickich Wydziału Cybernetyki, Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Tradycje Legii Akademickiej sięgają 1918 roku, kiedy to podczas wiecu akademickiego na Politechnice Warszawskiej podjęto decyzję o jej utworzeniu. Początkowo członkowie Legii Akademickiej pełnili służbę wartowniczą w budynkach wojskowych i instytucji państwowych. Współcześnie Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów, na który składa się moduł szkolenia podstawowego (umożliwiający uzyskanie stopnia szeregowego rezerwy), moduł podoficerski (umożliwiający uzyskanie stopnia kaprala rezerwy) oraz mający charakter pilotażowy moduł oficerski, (umożliwiający uzyskanie stopnia podporucznika rezerwy).