Uroczysta inauguracja roku szkolnego w szkołach "CYBER.MIL z klasą"

01.09.2021

Pierwszego września rozpoczyna się rok szkolny. W szkołach biorących udział w programie "CYBER.MIL z klasą" pokrywa się ta data z inauguracją tegoż programu. Intencją Ministra Obrony Narodowej jest nadanie temu wydarzeniu uroczystego charakteru. W szkołach pojawią się podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej (w tym Wydziału Cybernetyki) oraz przedstawiciele innych instytucji zaangażowanych w realizację programu, w szczególności Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i podległych Regionalnych Centrów Informatyki.

Do udziału w projekcie "CYBER.MIL z klasą" zakwalifikowanych zostało 16 szkół z całej Polski, po jednej z każdego województwa. Program  z założenia miał wyłonić szkoły, które stawiają na wysoką jakość kształcenia i posiadają zdolność do jego realizacji. Aby zakwalifikować się do programu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in.: prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Wymagania były niezwykle wysokie, ale dzięki temu do programu zakwalifikowali się najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na mocniejsze zaistnienie w wymagającym obszarze edukacji oraz możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej sprawia też, że przed absolwentami takich klas po ukończeniu edukacji na poziomie ponadpodstawowym pojawi się realna propozycja rozwoju kariery zawodowej w Siłach Zbrojnych lub instytucjach podległych MON.

W realizację programu zaangażowane są takie instytucje jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Akademia Marynarki Wojennej, Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny życzymy, aby wybrana przez Was szkoła była tą właściwą, w której zdobędziecie gruntowne wykształcenie, będące podstawą do dalszego kształcenia, które być może w przyszłości realizować będziecie w szeregach studentów Wydziału Cybernetyki.