Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania z WAT płk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego

10.10.2020

Decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 1 października 2020 roku płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, został wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania żołnierza, z udziałem władz Uczelni oraz Wydziału Cybernetyki odbyła się 8 października 2020r. w Sali Tradycji WAT.

„Wojskowa Akademia Techniczna traci bardzo dobrego specjalistę, który cieszy się bardzo dużym poważaniem, zarówno wśród studentów, jaki i pracowników. Całą swoją karierę zawodową poświęcił Akademii. Z drugiej strony cieszę się, że płk Chmielewski będzie dalej rozwijać swoje zainteresowania, kontynuować swoją pasję i rozwój naukowy" – mówił rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Płk dr inż. Mariusz Chmielewski dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Z rąk rektora-komendanta WAT otrzymał wyróżnienie i upominki. Zwracając się do obecnych, płk Chmielewski podziękował kadrze Uczelni oraz kolegom za wieloletnią współpracę. Podkreślił, że doświadczenie, jakie zdobył w Wojskowej Akademii Technicznej pomoże mu w dalszej karierze zawodowej. „Miałem okazję i ogromną przyjemność współpracować z Wami. Idę do informatyki. Przede mną ciekawe wyzwania. Obiecuję, że zawsze będę dobrze świadczył o Akademii" – powiedział płk Mariusz Chmielewski.

Uroczystą zbiórkę zakończyło odśpiewanie  Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Część mniej oficjalna, jednak nie mniej uroczysta miała miejsce w Sali Konferencyjnej Wydziału Cybernetyki. Podczas spotkania kadra kierownicza Wydziału, współpracownicy i przyjaciele mieli okazję powspominać, pogratulować i życzyć sukcesów płk. Mariuszowi Chmielewskiemu na stanowisku zastępy dyrektora NCBC. 

Płk dr inż. Mariusz Chmielewski od 2003 roku jest związany z WAT. W ostatnim czasie pełnił funkcję zastępcy dziekana Wydziału Cybernetyki, wspierając jednocześnie kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej. Laureat wielu prestiżowych nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe i wynalazcze na arenie międzynarodowej w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Mentor technologiczny i naukowy wielu zespołów pracowników i studentów w konkursach technologicznych ImagineCup, Cyber 9/12 oraz hackatonów. Realizował prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie modelowania pola walki, symulacji komputerowej, wspomagania dowodzenia, diagnostyki medycznej i telemedycyny. Za działalność naukową i wynalazczą został nagrodzony wieloma nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyplomami i listami gratulacyjnymi od przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Płk Chmielewski czynnie angażował się w działanie WAT w zakresie walki z pandemią COVID-19. Nadzorował m.in. opracowanie przez studentów wojskowych Wydziału Cybernetyki mobilnej aplikacji ułatwiającej dotarcie z pomocą do osób pozostających w izolacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz współtworzył aplikację, która pomaga wykrywać ogniska COVID-19.