Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi

16.07.2018

W dniu 23 czerwca 2018 r. dobyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które prowadzone są w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.

Tym samym, już po raz szesnasty wręczono świadectwa grupie Słuchaczy, którzy postanowili podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. Zauważyć jednak należy, że była to grupa szczególna, gdyż po raz drugi Słuchacze zostali skierowani na studia bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a ilość Słuchaczy była dwukrotnie większa od poprzedniej edycji.

Obecną edycję studiów ukończyło 42 Słuchaczy, którzy doskonalili swoje kwalifikacje m.in. w zakresie: prawa pracy, kierowania zespołami, organizacji systemów działań kadrowych, strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu kadrami,  komunikacji interpersonalnej, doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników oraz negocjacji.

Uroczystość wręczenia świadectw prowadził dr Wiesław Gonciarski, pełniący funkcję kierownika tych studiów. Świadectwa wręczali: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski - dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania WCY oraz ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski - z-ca dziekana WCY ds. wojskowych. Trzech Słuchaczy, którzy ukończyli studia na ocenę bardzo dobry z wyróżnieniem oraz uzyskali najwyższą średnią ocen, zostało wyróżnionych przez Dziekana WCY nagrodami książkowymi.