W roku 2019 nie będą uruchamiane nowe RMN’y

11.02.2019

W 2019 r. w miejsce dwóch dotychczasowych dotacji na działalność statutową: podmiotowej (na utrzymanie potencjału badawczego) i celowej (związanej z rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) WAT otrzyma jedną subwencję.
W związku z tym, w 2019 r. nie będą uruchamiane nowe RMN’y.

Więcej szczegółów w dziale Badania i nauka.

Adidas