Ważność legitymacji studenckich oraz doktoranckich w semestrze zimowym 2020/21.

16.11.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie oraz doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Weszliśmy w nowy okres ograniczeń, więc termin 29 listopada jest już nie aktualny. Nowy termin będzie to dzień zdjęcia ograniczeń + 60 dni – należy przypuszczać, że będzie to koniec semestru zimowego.

Legitymacje nie są przedłużane – na ten okres zdjęty został taki obowiązek.

Osobną sprawą jest używanie legitymacji jako przepustek wejściowych na teren WAT. Wszystkie przepustki z terminem 31.10.2020 zostały przedłużone do końca roku kalendarzowego.”