WCY znowu na podium!

13.04.2021

Podchorążowie 11 kp/ 2 BS z Wydziału Cybernetyki nie znają słowa „stop” i po raz kolejny pokazują swoją klasę. W dniach 9.04.-10.04.2021 odbył prestiżowy, branżowy konkurs: „BEST Hacking League”, gdzie najzdolniejsi informatycy z uczelni wyższych z całego kraju stanęli w szranki cyber zmagań. Nie mogło się obejść bez uczestnictwa drużyny „Coddiers”, w której skład wchodzą sierż. pchor. Norbert WASZKOWIAK, sierż. pchor. Adrian MALIK, sierż. pchor. Dominik DAWIDZIAK i st. kpr. Patryk BARCZAK. Tym razem podopieczni 11 kp stanęli na drugim miejscu podium.

Zadaniem, na które uczestnicy mieli dobę, było utworzenie programu, który optymalizuje zużycie energii w gospodarstwie domowym, zasilanym między innymi przez panele fotowoltaiczne. Za pomocą algorytmu wykorzystującego drzewo decyzyjne, studenci WCY w swoim programie, zmierzają do obniżenia zużycia prądu przy uwzględnieniu wielu czynników, nawet do takiego stopnia, że sprzedaż pozyskanej energii byłaby opłacalna.

Warto podkreślić, że zawodnicy z 2 BS utworzyli taki algorytm w zaledwie dobę. Do pełnego sukcesu zabrakło niewiele, ale biorąc pod uwagę, że to nie jedyny projekt, w jaki są zaangażowani „Coddiers”, srebrny medal jest niezwykle imponującym osiągnięciem. Dowódca 2 BS nie ukrywa satysfakcji w poczynaniach podległych mu podchorążych : „Doskonale znam poziom wiedzy i umiejętności swoich podwładnych. Jestem pod wrażeniem ich zaangażowania i ciężkiej pracy. Śledzę ich osiągnięcia i mam pewność, że po promocji będą znakomitymi oficerami i ekspertami w swoich dziedzinach”.

Zadanie w tegorocznej edycji BEST Hacking League dotyczyło problematyki tzw. inteligentnych budynków, czyli wysoko zaawansowanych technologicznie budynków, posiadających liczne sensory i efektory, zarządzane przez zintegrowane systemy informatyczne. Obszar ten jest bardzo ważny zarówno z punktu widzenia komfortu życia mieszkańców, jak również kosztów użytkowania budynku. Dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych o zmianach stanu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego można optymalizować sterowanie szeregiem procesów, m.in. ogrzewaniem, monitoringiem, kontrolą dostępu czy personalizacją stanu różnego rodzaju efektorów. Podchorążowie podjęli się więc zadania istotnego i złożonego, a zaproponowane przez nich rozwiązanie spotkało się z uznaniem, czego dowodem jest zajęcie drugiego miejsca w kategorii Software. Kolejny sukces podchorążych z Wydziału Cybernetyki to potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia, a przede wszystkim pracowitości i ambicji naszych podchorążych. - powiedział płk. dr inż. Rafał Kasprzyk Zastępca Dziekana WCY

Gratulacje płyną również od kolegów z kompanii i innych studentów WCY. „Coddiers” stanowią wzór do naśladowania i pokazują, że Siły Zbrojne stawiają na rozwój i nowoczesność.

Podchorążym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!