Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej w Wojskowej Akademii Technicznej

10.10.2019

Stowarzyszenie Węgierskich Absolwentów WAT oraz Wydział Cybernetyki WAT w ramach projektu MSZ Węgier i Polski pod tytułem „Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej 2019” organizuje dwudniową wizytę dniu 15-16 października 2019 r. w Wojskowej Akademii Technicznej. Stowarzyszenie zaprosiło do spotkania liczną grupę węgierskich podchorążych studiujących w tym semestrze w WAT oraz dwóch ekspertów/wykładowców z Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych (NUSP) w Budapeszcie.

Spotkanie tego typu nie jest pierwszym, ponieważ w październiku 2015 roku odbyła się podobna wizyta podchorążych, studentów i nauczycieli WCY WAT w ramach w/w projektu w Budapeszcie pod tytułem „Spotkanie polskich i węgierskich podchorążych” w Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych (NUSP) także z inicjatywy stowarzyszenia.

Celem spotkań jest stworzenie możliwości współpracy między WAT, a NUSP w Budapeszcie. Podczas obecnej wizyty szczególny akcent będzie kładziony ze strony węgierskiej na przedstawienie struktury uniwersytetu, działałności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz na przedstawienie struktury i działałności batalionu podchorążych imienia Ludovika.

W programie uczestniczą ze strony węgierskiej: dwaj młodzi wykładowcy z NUSP, podchorążowie z Wydziału Nauk Wojskowych i Szkolenia Oficerskiego NUSP, którzy obecnie studiują w ramach programu Erasmus na Wydziale Elektroniki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów WAT. W spotkaniu weźmie udział także Attachee Obrony Węgier w Warszawie.

Zaproszeni wykładowcy wygłoszą referaty na temat swojej działalności. Dr Csaba Krasznay jest ekspertem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jednocześnie dyrektorem wirtualnego programu „Cyber Akademia” w NUSP, a kpt. dr hab. Tibor FARKAS jest zastępcą Katedry Łączności Wydziału Wojskowego. Podchorążowie prezentować będą strukturę i działalność swego batalionu „Ludovika”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na konferencję z delegacją węgierską 15 października od 15:30 w Sali 115 Klubu WAT, w ramach którego podchorążowie węgierscy przedstawią Batalion Ludoviki i Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych. Dr Csaba Krasznay wygłosi wykład na temat „Cybersecurity as a Horizontal Issue in Public Service”.

Projekt ma charakter szczególnie ważny dla braterstwa broni i przyjacielskich stosunków narodu polskiego i węgierskiego, ponieważ w tym roku jest 80-lecie wybuchu drugiej wojny światowej oraz 75 lecie Powstania Warszawskiego. Po 18-tym września 1939 r. wielu Polaków (cywile i wojskowi) znalazło schronienie na Węgrzech, a podczas powstania stacjonujące wokół Warszawy wojska węgierskie sympatią odnosiły się do walczących Warszawiaków.

Aby przybliżyć tamte wydarzenia węgierskim gościom z perspektywy kilku pokoleń, w ramach programu odbędzie się wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego a także wraz z przewodnikiem wycieczka po Warszawie.

W imieniu organizatorów i uczestników serdeczne dziękujemy Komisji projektu MSZ Węgier i Polski o pozytywnie rozpatrzony wniosek: https://varso.mfa.gov.hu/ i www.msz.gov.pl

NIKE