Wigilijne spotkanie ze studentami

14.12.2021

 

Wigilijne spotkanie przedstawicieli władz Wydziału Cybernetyki i studentów studiów wojskowych i cywilnych odbyło się w poniedziałek 13 grudnia. Ze strony władz wydziału obecni byli dziekan wydziału - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, zastępca dziekana - płk dr inż. Rafał Kasprzyk, prodziekan ds. studenckich - dr Joanna Piasecka oraz dyrektor ISI - dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT, zastępca dyrektora ISI - dr inż. Robert Waszkowski, dyrektor IMK - dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT. W spotkaniu uczestniczył również Kapelan WAT - ks. por. dr Rafał Kaniecki.

Spotkanie odbyło się w bardzo luźnej i przyjemnej atmosferze, a studenci mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać z przedstawicielami wydziału i instytutów, z której to możliwości bardzo chętnie skorzystali.

Takie spotkanie nie mogło się obyć oczywiście bez życzeń świątecznych złożonych przez dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT oraz krótkiej modlitwy Kapelana WAT. Kilka słów do zebranych studentów i przedstawicieli wydziału powiedziała również szer. pchor. Paula Wrzeszykowska, zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Wydziału Cybernetyki.

Obecni na spotkaniu studenci otrzymali drobne upominki.

Bardzo dziękujemy wszystkim studentom za obecność i liczymy na szybkie ponowne spotkanie.