Wycieczka szkolna

21.06.2022

W dniu 13 czerwca br. Wydział Cybernetyki odwiedzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. Uczniów przywitali Dziekan Wydziału dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT oraz prodziekan ds. studenckich dr Joanna Piasecka.

Tego dnia licealiści uczestniczyli w pokazowych zajęciach, które poprowadzili ppłk dr inż. Artur Arciuch z Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeńtwa, por. Paweł Pieczonka z Instytutu Systemów Informatycznych oraz mgr inż. Łukasz Dzieł z Instytutu Matematyki i Kryptologii.

Zajęcia w formie laboratoriów nie tylko pokazały uczniom zaplecze dydaktyczne Wydziału, ale również przybliżyły formy nauki w uczelni wyższej. Uczestnicy najpierw wysłuchali mini-wykładów, a potem sprawdzili swoją wiedzę w zadaniach praktycznych, m.in. z eksportu klucza prywatnego i publicznego, zaszyfrowania pliku otrzymanym kluczem publicznym i przekazanie, odszyfrowanie pliku kluczem prywatnym.

Mamy nadzieję, że dzień spędzony na Wydziale Cybernetyki WAT był dla uczniów na tyle ciekawy, że w przyszłości spotkamy ich na korytarzach Uczelni, jako naszych studentów.

 

fot. Mariusz Maciejewski