Wygaszanie dotychczasowo wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

03.12.2018

Z upływem końca roku wygaszane są dotychczasowo wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora nr 15/RKR/2018, każdy pracownik powinien wystąpić o wydanie nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wypełniając odpowiedni formularz.

Druki formularzy 1-8, 11, 15, 16 do pobrania.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z LABI: dr inż. Jerzy STANIK.