Wyjazd w ramach programów Erasmus+, Most/Mostech w roku akademickim 2018/2019

10.10.2018

Uwaga studenci, doktoranci,
 
Informujemy, że do 26.10 br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.
Spotkania informacyjne dotyczące programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ odbędą  się 17 października o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25 października o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu wymiany krajowej Most/Mostech odbędzie się 25 października o godz. 9:50 w budynku 62, sala 55.

Dokumenty aplikacyjne (Erasmus+), które należy złożyć:

  1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.
Osoby, które nie mają certyfikatu ani zaświadczenia ze Studium Języków Obcych o poziomie znajomości języka obcego, proszone są o zgłaszanie się do Studium Języków Obcych.
 

Nike Mercurial Superfly