Wykaz i punktacja czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ustawa 2.0

02.08.2019

W dniu 31 lipca 2019 Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wykaz zawiera prawie 31 tysięcy czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji - 1 639).

Dowiedz się więcej...

Nike