Wykłady z matematyki

18.07.2022

Dzięki zaangażowaniu wykładowców z Wojskowej Akademii Technicznej powstał cykl wykładów z matematyki i fizyki dedykowany nie tylko przyszłym studentom, ale wszystkim tym, którzy zainter4esowani są uzupełnieniem lub pogłębieniem swojej wiedzy.

Wykłady z matematyki przygotował i poprowadził dr Paweł Lubowiecki z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Kurs podzielony jest na 5 rozdziałów, a każdy z nich składa się z kilku mniejszych części. Łącznie powstały 24 odcinki.

Zarówno wykłady z matematyki, jak i fizyki dostępne są dla każdego na kanale YouTube "UczelniaWAT".

Wykłady z mamtematyki dostepne są tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLm9COVev54bfr3V0kUST54_asteWtW7EF

Lista tematów:

 1. Liczby zespolone, cz. I – postać algebraiczna
 2. Liczby zespolone, cz. II – postać trygonometryczna
 3. Liczby zespolone, cz. III – wzór de Moivre’a
 4. Liczby zespolone, cz. IV – pierwiastek kwadratowy z liczby zespolonej
 5. Liczby zespolone, cz. V – postać wykładnicza
 6. Macierze, cz. I – rodzaje macierzy
 7. Macierze, cz. II – operacje na macierzach
 8. Macierze, cz. III – wyznacznik macierzy
 9. Macierze, cz. IV – macierz odwrotna
 10. Ciągi liczbowe, cz. I – pojęcia wstępne
 11. Ciągi liczbowe, cz. II – granica ciągu
 12. Ciągi liczbowe, cz. III – zbieżność ciągów ograniczonych i monotonicznych
 13. Ciągi liczbowe, cz. IV – twierdzenie o granicach ciągów
 14. Ciągi liczbowe, cz. V – liczba Eulera
 15. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. I – definicja pochodnej
 16. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. II – wzory na pochodne
 17. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. III – pochodne wyższych rzędów
 18. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. IV – różniczka funkcji
 19. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. V – podstawowe twierdzenia
 20. Całka nieoznaczona, cz. I – funkcja pierwotna, pojęcie całki
 21. Całka nieoznaczona, cz. II – podstawowe metody całkowania
 22. Całka nieoznaczona, cz. III – całkowanie przez części
 23. Całka nieoznaczona, cz. IV – całkowanie przez podstawienie
 24. Całka nieoznaczona, cz. V – ciekawe przypadki.