Wystąpienia pracowników WCY na XIII konferencji "Bezpieczeństwo w Internecie"

14.06.2021

W dniach 10 i 11 czerwca odbyła się XIII konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie”. Tematyka konferencji skupiła się na problemach rozwoju rynku gier video, e-sportu, symulacji komputerowej, a także relacjach między władzami publicznymi a takimi „globalnymi graczami” jak Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Problemy prezentowane na konferencji będą przedmiotem kolejnego tomu monografii z bardzo popularnej serii wydawniczej Bezpieczeństwo w Internecie. 

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Rada Sektorowa ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Podstawową sesję z dziedziny symulacji komputerowej i problematyki dezinformacji w całości wypełniły następujące wystąpienia pracowników naukowych Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT:

Sesja „Gry i symulatory w edukacji dla cyberbezpieczeństwa”
Moderator: prof. Bolesław Szafrański, WCY WAT 

 • „Modelowanie złośliwego sterowania ludźmi i maszynami”.
  dr inż. Rafał Kasprzyk, WCY WAT
 • Innowacyjne narzędzia symulacji wielorozdzielczej w szkoleniu funkcjonariuszy służb.
  dr inż. Mariusz Chmielewski, WCY WAT, Zastępca Dyrektora NCBC
 • Symulacyjne badanie dynamicznych własności procesów biznesowych.
  prof. Tadeusz Nowicki, dr inż. Adrian Woźniak, WCY WAT
 • Dynamika systemowa w modelowaniu wybranych zagrożeń cybernetycznych.
  dr inż. Romuald Hoffmann, WCY WAT 

 

Bolesław Szafrański, prof. WAT
Członek Rady Programowej  Konferencji