Wytyczne Dziekana WCY w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

20.01.2022

Szanowni Studenci, informujemy, że na stronie wydziałowej w zakładce Studenci znajduje się dokument z wytycznymi Dziekana Wydziału Cybernetyki w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Wytyczne określają zasady organizacji egzaminów dyplomowych w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Cybernetyki.

Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z zamieszczoym na stronie dokumentem.