Wytyczne Dziekana WCY w sprawie przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

26.01.2021

UWAGA, prosimy o zapoznanie się z treścią wytycznych określających zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wytyczne określają zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kształcenia na studiach doktoranckich, studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach prowadzonych w Wydziale Cybernetyki.

ZałącznikWielkość
PDF icon wytyczne_dziekana_wcy_dot_zaliczen_i_egzaminow_oraz_egz_dyplomowych_-styczen_2021.pdf190.74 KB