Wywiad z okazji jubileuszu 55-lecia Wydziału Cybernetyki

22.02.2023

„Unikatowość Wydziału Cybernetyki wynika z faktu, że stykają się na nim przedstawiciele co najmniej dwóch dyscyplin: informatyki oraz matematyki/kryptologii. Na tę unikatowość wpływa również geneza powstania wydziału oraz zainteresowania naukowe osób, które wydział tworzyły i nim zarządzały. Większość dotychczasowych dziekanów Wydziału Cybernetyki wywodzi się z badań operacyjnych, czyli dyscypliny naukowej związanej z teorią decyzji pozwalającej konstruować modele matematyczne i metody oraz wyznaczać rozwiązania określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji, stąd też od samego początku istnienia Wydziału  Cybernetyki programy studiów zawierały sporo treści kształcenia z tego obszaru. Myśląc o naszym wydziale nie mogę nie wspomnieć o tym, że od początku swojego istnienia nie zmieniła się jego nazwa. To znamienne, ponieważ większość uczelni zmieniło nazwy wydziałów o podobnych profilach do naszego, nawiązując do informatyki. Wydział Cybernetyki trwa przy swojej pierwotnej nazwie, co w dzisiejszych czasach, gdy słowo ‘cyber’ odmieniane jest przez wszystkie przypadki, poczytuję za duży plus i wyróżnik. Unikatowość naszego wydziału to też jego absolwenci, którzy bez względu na to czy studia kończyli w latach 70., 90. czy 2000. utożsamiają się z wydziałem, niejednokrotnie spotykają się, aby świętować kolejne rocznice ukończenia nauki, a wielu spośród nich zostało na wydziale i pracuje tu, bądź pełni służbę wojskową do dziś.” - tymi słowami o naszym wydziale rozpoczął wywiad Pan Dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Rzeczony wywiad z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 55-lecia istnienia Wydziału Cybernetyki ukazał się, w najnowszym numerze czasopisma "Nauka Innowacje Biznes".

Zachęcamy do lektury pełnej treści wywiadu.