XVIII konferencja "Informatyka w Edukacji"

13.07.2022

Przewodnim tematem tegorocznej edycji było: Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości. Wykłady, referaty i warsztaty będą skupione na dwóch ważnych aktualnie obszarach działań podejmowanych przez edukacyjne środowisko informatyków: przygotowanie nauczycieli, metodyka zajęć w laboratoriach przyszłości.

30 czerwca w godz. 10:10-11:00 w panelu dyskusyjnym o cyberbezpieczeństwie, prowadzonym przez dr hab. inż. Agnieszkę Gryszczyńską, prof. UKSW, wziął udział dziekan Wydziału Cybernetyki WAT dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. Dziekan omawiał zagadnienia związane m.in. z wpływem utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni na sytuację kandydatów na studia wojskowe na Wydziale Cybernetyki i co robi Wydział, żeby przekonać potencjalnych kandydatów do wyboru kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem. Ważnym elementem dyskusji był temat podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Zdaniem Dziekana najważniejszymi działaniami w tym zakresie jest: Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji cyfrowych, które są procesem wymagającym czasu i nie ma drogi na skróty. W procesie systemowego kształcenia należy podnosić świadomość zagrożeń; uczyć analitycznego i abstrakcyjnego myślenia; rozszerzać warsztat narzędziowy i doskonalić umiejętność wykorzystania specjalistycznych narzędzi. Jednocześnie Dziekan podkreślił jakie zmiany są niezbędne w systemie edukacji: Jeśli chodzi o procesy kształcenia na uczelni wyższej jaką jest WAT, to oczywiście uczelnia powinna poszerzać horyzonty, uczyć krytycznego myślenia. Biorąc pod uwagę, że WAT to uczelnia techniczna (taka wojskowa politechnika) zasadniczym celem kształcenia powinno być i jest rozumienie procesów technicznych, umiejętność analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, znajomość modeli, metod i algorytmów pozwalających precyzyjnie zdefiniować zadanie (problemu i sposobów jego rozwiązania (czyli dokładnie to co robimy od 1968 r.).