XXXI Zjazd Dziekanów

11.10.2021

W dniach 14-16 października 2021 roku, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się XXXI Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.

Podczas zjazdu zaprezentowany zostanie dorobek i potencjał Akademii Marynarki Wojennej, a tematy rozmów skupiać się będą na trwającej ewaluacji jakości działalności naukowej.

Niezmiernie cieszy, że na zjeździe nie zabraknie Władz Wydziału Cybernetyki.