Zapisy do grup zajęciowych

22.03.2020

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w dniach 23-25 marca 2020 r. prowadzimy zapisy na powtarzanie przedmiotów, zarówno do grup powtórzeniowych (nowo-utworzonych) jak i również istniejących. 

W związku powyższym prosimy o zapisywanie się poprzez kontakt telefoniczny z dziekanatem Wydziału Cybernetyki tel. +48 261 83 71 50, +48 261 83 70 65. Zapisy do grup prowadzone są do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Nazwy grup i rozkłady zajęć są dostępne w e-Dziekanacie.

Należy podać numer albumu, imię i nazwisko, nazwę powtarzanego przedmiotu oraz nazwę grupy studenckiej (zajęciowej). Warunkiem wpisania do grup jest dokonana opłata za powtarzane przedmioty i odnotowana w USOS. W przypadku braku opłaty osoba zapisana do grupy (po zweryfikowaniu) zostanie z niej wykreślona. 

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wszystkie zajęcia dydaktyczne już są lub będą od przyszłego tygodnia prowadzone w sposób zdalny. Nauczyciele będą się ze studentami kontaktować drogą elektroniczną bezpośrednio z narzędzia zdalnego nauczania (np. Microsoft TeamsCisco Webex) lub poprzez wysłanie zaproszeń drogą e-mailową wysłaną na adresy studentów lub starostów grup. 

Na początku przyszłego tygodnia na stronie WCY zostaną podane do wiadomości nauczycieli i studentów zalecenia dziekana Wydziału Cybernetyki dotyczące organizacji zajęć zdalnych, z którymi należy się zapoznać i do nich dostosować.

Dla przypomnienia podaję nazwy grup powtórzeniowych (dodatkowo utworzonych):

PrzedmiotGrupy
 1. Matematyka III I*M IIIa, I*M IIIb
 2. Matematyka II I*Mat IIa, I*Mat IIb
 3. Rachunek prawdopodobieństwa I*Rp
 4. Podstawy podzespołów komputerów   I*PPKa, I*PPKb, I*PPKc
 5. Teoria informacji i kodowania I*Tik a, I*Tik b
 6. Języki i techniki programowania I*JitpS, I*JitpN (w trakcie planowania) 
 7. Fizyka I I*Fiz a, I*Fiz b (w trakcie planowania)