Zapisy w USOS na powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021

11.03.2021

Szanowni studenci,

informujemy, że w systemie USOSweb będą mieli Państwo możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 (Mój USOSweb – Dla studentów – Rejestracje – Przejdź do rejestracji). 

  • Zapisy będą uruchomione w dniu 13.03.2021 r. od godz. 10.00 i będą trwały do 20.03.2021r. do godz. 24.00.
  • Warunkiem zapisania się na powtarzany przedmiot jest odnotowana opłata w systemie USOS.
  • Zgodnie z decyzją Rektora o obniżeniu opłat za powtarzane przedmioty prosimy o dokonywanie wpłat pomniejszając należną kwotę o 25%.
  • W tytule przelewu należy wpisać nazwę powtarzanego przedmiotu oraz liczbę godzin.
  • Brak opłaty w terminie do 20.03.2021r. spowoduje wykreślenie z listy grup zajęciowych.

Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do tej samej grupy zajęciowej na wszystkie formy realizowanego przedmiotu. Zapisanie się do danej grupy zajęciowej jest ostateczne i nie będzie możliwości jej zmiany.

Zajęcia w dodatkowo utworzonych grupach powtórzeniowych wymienionych poniżej są w trakcie planowania i będą rozpoczynać się od 06.04.2021r. Rozkłady zajęć dla przedmiotów w nowoutworzonych grupach będą dostępne od 18.03.2021r w e-Dziekanacie oraz na stronie WCY w zakładce Studenci – Rozkłady zajęć.

W przypadku braku miejsc z przedmiotów w grupach nowoutworzonych lub braku przedmiotów w grupach nowoutworzonych należy wpisywać się do grup istniejących (I, II lub III rok studiów).

Nazwa przedmiotu Nazwa grupy
Matematyka dyskretna II WCY20*MD2
Wprowadzenie do programowania WCY20*WdPa, WCY20*WdPb
Języki i techniki programowania WCY20*JiTP
Komunikacja człowiek-komputer WCY20*KCzKa, WCY20*KCzKb
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia WCY20*BPiE
Metody i zadania rozpoznawania wzorców    WCY20*MiZRW
Systemy klucza publicznego WCY20*SKP
Fizyka I WCY20*Fiz1