Zapisy w USOS na powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2022/2023

03.03.2023

Szanowni studenci,

informujemy, że w systemie USOSweb będą mieli Państwo możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/23, do nowoutworzonych oraz bieżących grup zajęciowych. 

  • Zapisy będą uruchomione w dniu 6.03.2023 r. od godz. 13.00 i będą trwały do 12.03.2023 r., do godz. 23.59.
  • Warunkiem zapisania się na powtarzany przedmiot jest odnotowana opłata w systemie USOS.
  • W tytule przelewu należy wpisać nazwę powtarzanego przedmiotu oraz liczbę godzin.
  • Brak opłaty spowoduje wykreślenie z listy grup zajęciowych.

W pierwszej kolejności bezwzględnie proszimy wpiywać się do grup nowoutworzonych!!!

  • WCYXXCSI-AM-powt,
  • WCYXXCSI-BD-powt,
  • WCYXXCSI-JTP-powt,
  • WCYXXCSI-MD2-powt,
  • WCYXXWSJ-F1-powt

Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do tej samej grupy zajęciowej na wszystkie formy realizowanego przedmiotu.

Zapisanie się do danej grupy zajęciowej jest ostateczne i nie będzie możliwości jej zmiany.

W przypadku braku miejsc z przedmiotów w powyższych grupach lub braku przedmiotów w grupach nowoutworzonych należy wpisywać się do bieżących grup zajęciowych przez system USOS.

Rozkłady zajęć dla przedmiotów w nowoutworzonych grupach są dostępne w e-Dziekanacie oraz na stronie WCY w zakładce Studenci – Rozkłady zajęć.