Zapisy w USOS na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021

11.10.2020

Szanowni studenci,

informujemy, że w systemie USOSweb będą mieli Państwo możliwość zapisów na powtarzanie przedmiotów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 (Mój USOSweb - Dla studentów – Rejestracje – Przejdź do rejestracji). 

  • Zapisy będą uruchomione w dniu 11.10.2020 r. od godz. 10.00 i będą trwały do 18.10.2020r. do godz. 24:00.
  • Warunkiem zapisania się na powtarzany przedmiot jest odnotowana opłata w systemie USOS.
  • Brak opłaty spowoduje wykreślenie z listy grup zajęciowych.

Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do tej samej grupy zajęciowej na wszystkie formy realizowanego przedmiotu. Zapisanie się do danej grupy zajęciowej jest ostateczne i nie będzie możliwości jej zmiany.

Zajęcia w dodatkowo utworzonych grupach powtórzeniowych rozpoczynają się od 17.10.2020r. Rozkłady zajęć dla przedmiotów w nowoutworzonych grupach będą dostępne w e-Dziekanacie od 10.10.2020r. 

W przypadku braku miejsc z przedmiotów w grupach nowoutworzonych lub braku przedmiotów w grupach nowoutworzonych należy wpisywać się do grup istniejących (I, II lub III rok studiów).