Zawieszenie zajęć w związku z sytuacją epidemiologiczną

12.03.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną - decyzją Rektora WAT, w okresie: 12.03.2020 - 25.03.2020 zawieszone są wszystkie zajęcia dydaktyczne (w tym dodatkowa sesja poprawkowa) na studiach: wyższych, podyplomowych, doktoranckich i kursach specjalistycznych ze studentami cywilnymi, kandydatami na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzami zawodowymi.

Dziekan Wydziału Cybernetyki

Air Jordan