Zespół z naszego wydziału uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach CWIX 2021

20.07.2021

CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration) są to coroczne ćwiczenia wojskowe organizowane przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation - ACT).

Stanowią one najważniejsze wydarzenie NATO w zakresie interoperacyjności, zarówno technicznej jak i proceduralnej, stwarzają warunki do testowania rozwiązań na różnym poziomie dojrzałości. Umożliwiają prowadzenie badań, eksperymentowanie, weryfikację i potwierdzenie prawidłowości działania, współpracy rozwiązań teleinformatycznych w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone przez członków sojuszu standardy i potrzeby operacyjne. Ma to zasadnicze znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonych operacji oraz zapewnienia gotowości sojuszu do podjęcia wspólnych działań od pierwszego dnia realizacji przyjętego zadania.

Tegoroczna edycja, zrealizowana została w rozproszonej i zdalnej formie. Zespół z Wydziału Cybernetyki, z powodzeniem przetestował wspólnie, z Laboratorium Badawczym Armii Stanów Zjednoczonych, holenderską firmą Wonderbit i NATO rozwiązanie zapewniające bezpieczną integrację Internetu Rzeczy z systemami wykorzystywanymi w trakcie operacji wojskowych. Rozwiązanie to zostało opracowane i zaimplementowane przez zespół pracujący nad projektem SEMACITI, finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu Kościuszko.