"Złoty Herold" II stopnia dla pracowników WCY

01.10.2022

Tytuł "Złotego Herolda" II stopnia dla prof. Andrzeja Chojnackiego i płk. dr. inż. Rafała Kasprzyka z Wydziału Cybernetyki. Nagrodę przyznaje Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania Forum: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”.
Nagrody zostały wręczone podczas Gali Forum 29 września 2022 roku, na zakończenie pierwszego dnia Forum.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym nagrodą "Złotego Herolda" II stopnia, tj. płk. Rafałowi Kasprzykowi, prof. Grażynie Szpor, prof. Andrzejowi Chojnackiemu, dr. Jarosławowi Deminetowi, gen. bryg. Karolowi Molendzie, dr. inż. Zbigniewowi Szpunarowi.

Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem „System Informacyjny państwa – kierunki rozwoju”. W ramach kilku sesji i paneli eksperckich zostały omówione pożądane kierunki rozwoju systemu informacyjnego państwa, m.in. zagadnienia związane z koniecznością redefinicji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego (cyberbezpieczeństwa), potrzebą pełniejszego wykorzystania metod i narzędzi sztucznej inteligencji, niezbędną identyfikacją barier połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych sposobów wspierania eksportu polskich rozwiązań informatycznych. Na zakończenie obrad odbył się panel dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład bezpieczeństwa”.