Zmarł płk prof. dr hab. inż. Marian Chudy

01.04.2022

W dniu 26.03.2022 r. zmarł płk. prof. dr hab. inż. Marian Chudy, wieloletni wykładowca akademicki, były Dziekan Wydziału Cybernetyki. Msza odprawiona zostanie 11.04.2022 r. o 12:15 w domu pogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Profesor urodził się 25 sierpnia 1944 roku w Wilnie. W 1962 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie. Dyplom magistra inżyniera radioelektronika uzyskał na Wydziale Elektroradiotechnicznym WAT w roku 1968. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę (zawodową służbę wojskową) w Katedrze Badań Operacyjnych nowo utworzonego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracował (służył) kolejno na stanowiskach: starszego asystenta (1968-1976), adiunkta (1976-1989), docenta (1989-1994) i profesora nadzwyczajnego (1994-2003).
W 2003 roku, po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, został zatrudniony w Wydziale Cybernetyki na stanowisku profesora zwyczajnego.
W 1975 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1987 roku – doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2002 roku. W tym czasie służył i pracował w Wydziale Cybernetyki, pełniąc funkcje: szefa Katedry Badań Operacyjnych (w latach 1990-1994), prodziekana ds. dydaktyczno-naukowych (1994-1998), a w latach 1998-2002 – dziekana. W 2003 roku, po zakończeniu zawodowej służby wojskowej i reorganizacji Wydziału, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Cybernetyki. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2005 roku. Podczas kadencji prof. Chudego Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie informatyki, co umożliwiło uruchomienie studiów doktoranckich. Po zakończeniu kadencji dziekana pozostał profesorem zwyczajnym w Wydziale Cybernetyki. W styczniu 2008 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał prof. dr. hab. inż. Mariana Chudego,
na czteroletnią kadencję, do składu Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Był specjalistą w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce. W swoim dorobku miał ponad sto prac naukowych, w tym osiem książek, m.in.: Wybrane metody optymalizacji (Warszawa 2001), Jakość algorytmów w obliczeniach sekwencyjnych i równoległych (Warszawa 2001) i Elementy teoretycznych podstaw informatyki (Warszawa 2006).
Kierował wieloma pracami naukowo-badawczymi. Wypromował ośmiu doktorów, był recenzentem wielu dysertacji doktorskich i prac habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora, sprawował opiekę nad młodą kadrą naukową. Od wielu kadencji był członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
Profesor Marian Chudy był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ZałącznikWielkość
PDF icon 2022.03_klepsydra_mchudy.pdf1.34 MB
PDF icon prof_marian_chudy_zyciorys.pdf151.73 KB