Zmarł prof. dr hab. Adam Piskorek

24.10.2022

W poniedziałek (17.10.2022 r.) zmarł prof. dr hab. Adam Piskorek, wieloletni pracownik WAT i Wydziału Cybernetyki. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 26 października o godzinie 14:00 w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Profesor Adam Piskorek urodził się 12 grudnia 1928 roku w Kowlu na Wołyniu. W roku 1948 uzyskał maturę w Liceum im. J. Śniadeckiego w Kielcach. W latach 1948-1952 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i równolegle mechanikę na Politechnice Warszawskiej. W roku 1951 podjął pracę w Katedrze Matematyki Wyższej kierowanej przez Profesora Witolda Pogorzelskiego w nowo powstałej Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w latach 1951-1967 oraz ponownie w latach 1987-2003 prowadził rozliczne zajęcia kursowe, seminaria i wykłady monograficzne.
Jego droga zawodowa jest związana nie tylko z Wojskową Akademią Techniczną, lecz również z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Matematycznym PAN; tam przeszedł wszystkie szczeble swej kariery akademickiej. Pracę magisterską (obronioną w 1952 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz pracę doktorską (obronioną w 1958 roku w Instytucie Matematycznym PAN) przygotował pod kierunkiem profesora Witolda Pogorzelskiego. W 1954 roku uzyskał tytuł inżyniera magistra mechaniki w Politechnice Warszawskiej. W roku 1962 na podstawie przedstawionej w Instytucie Matematycznym PAN rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych. Tematami jego prac magisterskiej i doktorskiej oraz rozprawy habilitacyjnej były metody równań całkowych w teorii równań parabolicznych i układów równań. Po doktoracie podjął dodatkowe obowiązki naukowe i dydaktyczne w Instytucie Matematycznym PAN w Dziale Równań Całkowych kierowanym przez Profesora Witolda Pogorzelskiego, w latach 1958-1962 jako adiunkt i w latach 1962-1964 docent. W 1965 roku przeszedł z Instytutu Matematycznego PAN na Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by objąć stanowisko zastępcy kierownika Katedry Metod Matematycznych Fizyki. W roku 1978 przeszedł do Instytutu Mechaniki na Wydziale Matematyki Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kierował Zakładem Równań Różniczkowych Fizyki do przejścia na emeryturę w 2002 roku. W roku 1973 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1983 profesorem zwyczajnym nauk matematycznych.

Jest autorem około pięćdziesięciu prac z dziedziny równań całkowych, równań różniczkowych cząstkowych i mechaniki, sześciu skryptów i czterech podręczników akademickich: o przekształceniach całkowych, o równaniach całkowych, o podstawach matematycznych propagacji fal uderzeniowych i o analizie wypukłej. Monografię „Równania całkowe” wydano trzykrotnie. W latach 1969-96 wykładał jako profesor wizytujący w ośrodkach naukowych i akademickich Szwecji, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemiec, Danii, Anglii, Francji.

Wypromował około stu dwudziestu magistrów i piętnastu doktorów, z których pięciu pracowało lub pracuje WAT.

Za całokształt działalności dydaktycznej, naukowej i wychowawczej uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998) i Złotym Medalem WAT (2002) oraz wieloma nagrodami Rektorów WAT i UW oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Pana Profesora zapamiętamy jako dociekliwego badacza o wielkiej wiedzy, naukowego przewodnika inspirującego kolegów w pracy badawczej, człowieka życzliwego i pomocnego, wielce zasłużonego dla rozwoju matematyki w Wojskowej Akademii Technicznej.

Marek Kojdecki, dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii

ZałącznikWielkość
PDF icon adam_piskorek.pdf104.97 KB