Zmarła Halina JANKOWSKA - długoletni pracownik Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

18.12.2020