Zmiana terminu egzaminów dyplomowych - obrony wrzesień

27.08.2020

 

 

Informujemy, że zostały ustalone nowe terminy związane z dyplomowaniem w miesiącu wrześniu:

  • termin złożenia pracy dyplomowej do 07.09.2020 r.
  • terminy egzaminów dyplomowych 15-18.09.2020 r.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z Regulaminem studiów § 59, ust. 3 osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu: niezdania egzaminu dyplomowego albo nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, może ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 29.