Zmiany w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020 w WAT