Zmienił się adres serwisu e-Dziekanat

08.04.2019

Serwis e-Dziekanat WCY działa pod zmienionym adresem - https://s1.wcy.wat.edu.pl/ed1/