Dokumenty do pobrania

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Dział Zapotrzebowań
Nazwa pliku Pobieranie
Dowód obrotu materiałowego Pobierz (69.5 KB)
Potwierdzenie użyczenia mienia Pobierz (32 KB)
Protokół postawienia w stan likwidacji Pobierz (46.5 KB)
Protokół przyjęcia usługi Pobierz (39 KB)
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego Pobierz (68 KB)
Raport przekazania Pobierz (73.5 KB)
Wniosek likwidacyjny Pobierz (35.5 KB)
Wniosek o wywóz Pobierz (26.5 KB)
Zapotrzebowanie magazynowe Pobierz (31.5 KB)
Zapotrzebowanie na wojskowe pojazdy mechaniczne Pobierz (37.5 KB)
Załącznik 19 Pobierz (39 KB)
Zgłoszenie o naprawę sprzętu technicznego Pobierz (36 KB)
Zgłoszenie reklamacyjne Pobierz (41.5 KB)
Zużycie Pobierz (66 KB)
Gospodarka finansowa
Nazwa pliku Pobieranie
Karta niezgodności Pobierz (30.5 KB)
Nota korygujaca do faktur Pobierz (110.5 KB)
Protokół przyjęcia usługi Pobierz (38 KB)
Umowa o dzieło/zlecenie, zgłoszenie do ZUS, protokół odbioru z tytułu umowy, rachunek Pobierz (192.5 KB)
Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Wniosek o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku pracownika oraz jego dzieci Pobierz (685.29 KB)
Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Wniosek o dofinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emeryta / rencisty Pobierz (370.8 KB)
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Oświadczenie o dochodach składane przy ubieganiu się o dofinansowanie dla pracownika Pobierz (458.42 KB)
Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Oświadczenie o dochodach składane przy ubieganiu się o dofinansowanie dla emeryta / rencisty Pobierz (316.77 KB)
Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pobierz (459.38 KB)
Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Wniosek o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe Pobierz (324.16 KB)
Gospodarka materiałowo-techniczna
Nazwa pliku Pobieranie
Dowód obrotu materiałowego (JJ) Pobierz (68.5 KB)
Dowód wypożyczenia pomiędzy JO WAT (JJ) Pobierz (68.5 KB)
Dowód wypożyczenia poza WAT (WZ) Pobierz (68.5 KB)
Karta obciążenia materiałowegop - Załacznik nr 7 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (38.5 KB)
Księga ewidencyjna - Załącznik nr 6 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (40 KB)
Oświadczenie dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych Pobierz (24.5 KB)
Potwierdzenie użyczenia mienia - Załącznik nr 8 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (31 KB)
Procedura ZZM dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych do celów służbowych poza siedzibą Akademii Pobierz (41 KB)
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego (PZO) Pobierz (50 KB)
Protokół zużycia materiałów (ZU) Pobierz (70 KB)
Raport dokompletowania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport przekazania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport rozkompletowania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport wytwórczości (WP) Pobierz (75 KB)
Rapot wbudowania (WP) Pobierz (75 KB)
Spis wyposażenia - Załącznik nr 9 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (43.5 KB)
Wniosek o wywóz mienia - Załącznik nr 10 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (30 KB)
Wykaz ruchomych składników majątkowych planowanych do upłynnienia Pobierz (29 KB)
Zasady likwidacji składnika mienia - załacznik do zarządzenia nr 46/2010 z dnia 16.12.2010 Pobierz (98 KB)
Jednolity System Antyplagiatowy
Nazwa pliku Pobieranie
Regulamin weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych, przygotowanych na Wydziale Cybernetyki WAT, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego Pobierz (37.88 KB)
Szablon opinii promotora pracy dyplomowej wykonanej przez dyplomanta Pobierz (69 KB)
Szablon recenzji pracy dyplomowej wykonanej przez dyplomanta Pobierz (52 KB)
Podróże krajowe i zagraniczne
Nazwa pliku Pobieranie
Ewidencja przebiegu pojazdu Pobierz (28.5 KB)
Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju Pobierz (34 KB)
Załącznik 1 Wniosek – skierowanie za granicę P (wypełniają: pracownicy i żołnierze zawodowi) Pobierz (103 KB)
Załącznik 2 Wniosek – skierowanie za granicę S (wypełniają: studenci i doktoranci) Pobierz (100.5 KB)
Załącznik 3 Wniosek – skierowanie za granicę SW (wypełniają: podchorążowie) Pobierz (100.5 KB)
Załącznik 4 Polecenie wyjazdu służbowego za granicę (wypełniają: pracownicy, żołnierze zawodowi i podchorążowie) Pobierz (26.93 KB)
Załącznik 5 Korekta do Polecenia wyjazdy służbowego Pobierz (25.32 KB)
Załącznik 6 Wniosek o dokonanie przedpłaty (kierowany do Kwestury Wojskowej Akademii Technicznej) Pobierz (115.5 KB)
Załącznik 7 Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej Pobierz (59 KB)
Załącznik 8 Sprawozdanie z wyjazdu za granicę Pobierz (15.13 KB)
Pozostałe dokumenty
Nazwa pliku Pobieranie
Karta urządzenia Pobierz (23.5 KB)
Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia Pobierz (22 KB)
Wniosek o zmianę terminu planowanego urlopu Pobierz (31.5 KB)
Wniosek urlopowy Pobierz (33.5 KB)
Zamówienie na wykonanie prac w Redakcji Wydawnictw WAT Pobierz (43.5 KB)
Zestawienie ujmujące aparturę specjalną zakupioną do realiazcji pracy - Załącznik 19 Pobierz (22.5 KB)
Zlecenie wykonania naprawy Pobierz (174.79 KB)
Przepustki i wjazd pojazdów
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o wydanie jednorazowej przepustki samochodowej dla osoby nie będącej pracownikiem WAT (Druk nr 7) Pobierz (25.5 KB)
Wniosek o wydanie osobowej przepustki (Druk nr 2) Pobierz (33 KB)
Wniosek o wydanie osobowej przepustki stałej/okresowej dla żołnierzy i pracowników WAT (Druk nr 1) Pobierz (24.5 KB)
Wniosek o wydanie przepuski samochodowej uprwaniającej do wjazdu i parkowania w godzinach nocnych (Druk nr 6) Pobierz (41 KB)
Wniosek o wydanie przepustki samochodowej dla firm świadczących usługi na rzecz WAT (Druk nr 10) Pobierz (34 KB)
Wniosek o wydanie przepustki-identyfikatora "GOŚĆ" dla uczestników kursów, konferencji, sympozjów itp. trwających krócej niż 14 dni (Druk nr 9) Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o wydanie rocznej/miesięcznej przepuski samochodowej uprawniającej na wjazd na teren WAT (Druk nr 5) Pobierz (53.5 KB)
Wykaz do wniosku o wydanie przepustek osobowych stałych, okresowych (Druk nr 8) Pobierz (31 KB)
Wzór pisma o utracie przepustki osobowej, samochodowej (Druk nr 4) Pobierz (36.5 KB)
RODO
Nazwa pliku Pobieranie
Formularze 1-8, 11, 15, 16 Pobierz (54.58 KB)
Zarządzenie Rektora WAT nr 15/RKR/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Wojskowej Akademii Technicznej Pobierz (39.2 MB)
Zamówienia publiczne
Nazwa pliku Pobieranie
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 1/RKR/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej" Pobierz (305.64 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 23/RKR/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej” Pobierz (1.59 MB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 36/RKR/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej" Pobierz (275.84 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 9/RKR/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej" Pobierz (607.36 KB)
Załącznik nr 1 - Plan zamówień publicznych Pobierz (35 KB)
Załącznik nr 10 - Zamówienie Pobierz (40 KB)
Załącznik nr 11 - Zapytanie ofertowe Pobierz (116 KB)
Załącznik nr 12 - Wniosek o wszczęcie postępowania z dziedziny nauki Pobierz (197 KB)
Załącznik nr 2 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Pobierz (36.5 KB)
Załącznik nr 3 - Wykaz osób funkcyjnych Pobierz (20.09 KB)
Załącznik nr 4 - Rejestr zamówień publicznych WAT Pobierz (299.5 KB)
Załącznik nr 5 - Rejestr zamówień do 30 000 euro Pobierz (68.5 KB)
Załącznik nr 6 - Wniosek o wszczęcie postępowania Pobierz (208.5 KB)
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz (36 KB)
Załącznik nr 8 - Zmiana składu komisji przetargowej Pobierz (27.5 KB)
Załącznik nr 9 - Zmiana kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia Pobierz (34.5 KB)
Załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE - Usługi społeczne Pobierz (43.5 KB)