Kalendarz akademicki 2017/2018

Harmonogram roku akademickiego 2017/2018 w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na studiach stacjonarnych cywilnych.

Harmonogram roku akademickiego 2017/2018 w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na studiach stacjonarnych wojskowych.

Harmonogram roku akademickiego 2017/2018 w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na studiach niestacjonarnych cywilnych.

Plan terminów zjazdów studiów niestacjonarnych Wydziału Cybernetyki w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.

Terminy składania wniosków do Dziekana w roku akademickim 2017/2018.

nike