Dokumenty do pobrania

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Podróże krajowe
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o sfinansowanie udziału w krajowej konferencji naukowej Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju Pobierz (43 KB)
Regulaminy i programy
Nazwa pliku Pobieranie
Decyzja w sprawie zasad dokumentowania studiów w formie elektronicznej Pobierz (37.88 KB)
Regulamin kursów dokształcających Pobierz (291.42 KB)
Regulamin studiów wyższych Pobierz (434.23 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów Pobierz (76.5 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów - Załącznik nr 1 Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej Pobierz (42.5 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów - Załącznik nr 2 Program praktyki kierunki informatyczne Pobierz (37.5 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów - Załącznik nr 3 Program praktyki zarządzanie Pobierz (33 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów - Załącznik nr 4 Program praktyki bezpieczeństwo narodowe Pobierz (34.5 KB)
Zasady odbywania praktyk przez studentów - Załącznik nr 5 Zaświadczenie Pobierz (24.5 KB)
Zasady rejestracji na kolejny semestr Pobierz (47.5 KB)
Zasady studiowania według indywidualnego programu studiów Pobierz (80 KB)
Zasady studiowania według indywidualnego programu studiów - Załącznik nr 1 Indywidualny program studiów Pobierz (91 KB)
Zasady studiowania według indywidualnego programu studiów - Załącznik nr 2 Wniosek Pobierz (68 KB)
Zasady studiowania według indywidualnego programu studiów - Załącznik nr 3 Karta informacyjna modułu Pobierz (82.5 KB)
Wzory pism
Nazwa pliku Pobieranie
Formularz - monit kariery zawodowej absolwenta WAT Pobierz (61.23 KB)
Karta obiegowa studenta Pobierz (52 KB)
Oświadczenie o zmianie danych osobowych Pobierz (27.5 KB)
Oświadczenie studenta o podjęciu studiów bez wnoszenia opłat Pobierz (56.5 KB)
Skierowanie na praktykę studencką Pobierz (437.5 KB)
Wiosek złożenie pracy dyplomowej - skrócenie urlopu Pobierz (28 KB)
Wniosek - zmiana tematu pracy dyplomowej Pobierz (28.5 KB)
Wniosek do Rektora Pobierz (29 KB)
Wniosek egzamin komisyjny Pobierz (28.5 KB)
Wniosek o dokonanie opłaty czesnego w ratach Pobierz (26 KB)
Wniosek o dokończenie studiów Pobierz (29 KB)
Wniosek o powatrzanie modułów w semestrze/roku akademickim Pobierz (39.5 KB)
Wniosek o przeniesienie z innej uczelni Pobierz (30.5 KB)
Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Pobierz (29 KB)
Wniosek o realizowanie zajęć z WF w innej formie Pobierz (30 KB)
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty propozycja studenta Pobierz (27.5 KB)
Wniosek o skreślenie z listy studentów Wydziału Cybernetyki Pobierz (21 KB)
Wniosek o urlop długoterminowy Pobierz (31 KB)
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie zaliczeniu Pobierz (27 KB)
Wniosek o uznanie efektów kształcenia (uznanie ocen) Pobierz (49.5 KB)
Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim Pobierz (21 KB)
Wniosek o zmianę terminu zajęć Pobierz (48 KB)
Wniosek opłata za powtarzanie modułów Pobierz (27.5 KB)
Wniosek powrót z urlopu rejestracja na semestr Pobierz (25.5 KB)
Wniosek rejestracja warunkowa na kolejny semestr Pobierz (35.5 KB)
Wniosek uniwersalny Pobierz (22.5 KB)
Wniosek wznowienie studiów Pobierz (27.5 KB)