Dyplomanci

Oprawa prac dyplomowych i przyjmowanie zamówień:
https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/

UWAGA DYPLOMANCI - prosimy o zapoznanie się z treścią:
zarządzenia Rektora WAT nr 2 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
wraz z późniejszym:
zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 27/RKR/2021 z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
a także z treścią:
wytycznych Dziekana WCY w sprawie przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych w semestrze letnim r.a. 2020/2021

Kolejność realizacji poszczególnych czynności związanych ze złożeniem pracy dyplomowej w APD i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego

Decyzje Rektora
Nazwa pliku Pobieranie
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w r.a. 2019/2020 Pobierz (1.57 MB)
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty dla rozpoczynających w r.a. 2017/2018 studia wyższe Pobierz (1.91 MB)
Wytyczne
Nazwa pliku Pobieranie
Wytyczne do układu pracy dyplomowej Pobierz (1.28 MB)
Załączniki
Nazwa pliku Pobieranie
Jednolity System Antyplagiatowy (decyzja Dziekana nr 5) Pobierz (1.21 MB)
Karta informacyjna dyplomanta Pobierz (42.5 KB)
Notka bibliograficzna z pracy dyplomowej Pobierz (55 KB)
Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy Pobierz (28.5 KB)
Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Pobierz (31.76 KB)
Opinia kierownika pracy dyplomowej - wzór Pobierz (69 KB)
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Pobierz (35.11 KB)
Recenzja pracy dyplomowej - wzór Pobierz (48 KB)
Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie - ważne informacje Pobierz (44 KB)

Praca dyplomowa powinna być zapisana także na CD/DVD i trwale oznaczona (niezmywalnym mazakiem) w następujący sposób:

 1. nazwa uczelni,
 2. nazwa wydziału,
 3. kierunek studiów,
 4. specjalność,
 5. numer albumu studenta,
 6. imię i nazwisko studenta,
 7. temat pracy dyplomowej,
 8. własnoręczny podpis studenta.

CD powinien zawierać następujące pliki:

 1. plik o nazwie Pracaxxxxxx, (w miejsce xxxxxx wstawiamy numer albumu studenta) zawierający pracę (plik DOC, PDF,ODT, RTF),
 2. plik o nazwie Załączniki, zawierający elektroniczną wersję rysunków, schematów, tabel z wynikami itp. - o ile załączniki są zawarte w pracy dyplomowej,
 3. plik o nazwie Prezentacja, zawierający prezentację pracy dyplomowej - o ile prezentacja została przez studenta przygotowana,
 4. plik o nazwie Notka, zawierający treści notki bibliograficznej.