Dyplomanci

Oprawa prac dyplomowych i przyjmowanie zamówień:
https://redakcjawydawnictw.wat.edu.pl/

UWAGA DYPLOMANCI - prosimy o zapoznanie się z treścią:
zarządzenia Rektora WAT nr 2 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wytyczne
Nazwa pliku Pobieranie
Wytyczne do układu pracy dyplomowej Pobierz (1.28 MB)
Załączniki
Nazwa pliku Pobieranie
Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy Pobierz (28.5 KB)
Opinia kierownika pracy dyplomowej - wzór Pobierz (69 KB)
Jednolity System Antyplagiatowy (decyzja Dziekana nr 5) Pobierz (1.21 MB)
Recenzja pracy dyplomowej - wzór Pobierz (48 KB)
Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie - ważne informacje Pobierz (40 KB)
Karta informacyjna dyplomanta Pobierz (42.5 KB)
Notka bibliograficzna z pracy dyplomowej Pobierz (55 KB)

Praca dyplomowa powinna być zapisana także na CD/DVD i trwale oznaczona (niezmywalnym mazakiem) w następujący sposób:

 1. nazwa uczelni,
 2. nazwa wydziału,
 3. kierunek studiów,
 4. specjalność,
 5. numer albumu studenta,
 6. imię i nazwisko studenta,
 7. temat pracy dyplomowej,
 8. własnoręczny podpis studenta.

CD powinien zawierać następujące pliki:

 1. plik o nazwie Pracaxxxxxx, (w miejsce xxxxxx wstawiamy numer albumu studenta) zawierający pracę (plik DOC, PDF,ODT, RTF),
 2. plik o nazwie Załączniki, zawierający elektroniczną wersję rysunków, schematów, tabel z wynikami itp. - o ile załączniki są zawarte w pracy dyplomowej,
 3. plik o nazwie Prezentacja, zawierający prezentację pracy dyplomowej - o ile prezentacja została przez studenta przygotowana,
 4. plik o nazwie Notka, zawierający treści notki bibliograficznej.