Dyplomanci

 Szanowni Dyplomanci,

W załączniku znajdują się wzory dokumentów związanych z przygotowaniem pracy końcowej:

 • Wzór strony tytułowej (różne rodzaje studiów)
 • Opis propozycji sposobu formatowania zawartości pracy
 • Wzór notki bibliograficznej
 • Wzór recenzji
 • Wzór opinii kierownika pracy
 • Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy

Praca dyplomowa powinna być zapisana także na CD/DVD i trwale oznaczona (niezmywalnym mazakiem) w następujący sposób:

 1. nazwa uczelni,
 2. nazwa wydziału,
 3. kierunek studiów,
 4. specjalność,
 5. numer albumu studenta,
 6. imię i nazwisko studenta,
 7. temat pracy dyplomowej,
 8. własnoręczny podpis studenta.

CD powinien zawierać następujące pliki:

 1. plik o nazwie Pracaxxxxxx, (w miejsce xxxxxx wstawiamy numer albumu studenta) zawierający pracę (plik DOC, PDF,ODT, RTF),
 2. plik o nazwie Załączniki, zawierający elektroniczną wersję rysunków, schematów, tabel z wynikami itp. - o ile załączniki są zawarte w pracy dyplomowej,
 3. plik o nazwie Prezentacja, zawierający prezentację pracy dyplomowej - o ile prezentacja została przez studenta przygotowana,
 4. plik o nazwie Notka, zawierający treści notki bibliograficznej.

Załączniki:

 1. Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy
 2. Wytyczne do prac dyplomowych
 3. Opinia kierownika pracy dyplomowej - wzór
 4. Jednolity System Antyplagiatowy (decyzja Dziekana nr 5)
 5. Recenzja pracy dyplomowej - wzór
 6. Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie - ważne informacje