Dyplomanci

UWAGA DYPLOMANCI - prosimy o zapoznanie się z:
Zarządzeniem Rektora WAT nr 38 z dnia 10 maja 2022 r w sprawie zasad postępowania przy przygotowaniu i organizacji egzaminu dyplomowego studentów WAT 

Archiwum Prac Dyplomowych (USOS APD) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Decyzje Rektora
Nazwa pliku Pobieranie
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w r.a. 2019/2020 Pobierz (1.57 MB)
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty dla rozpoczynających w r.a. 2017/2018 studia wyższe Pobierz (1.91 MB)
Wytyczne
Nazwa pliku Pobieranie
Obowiązki dyplomanta przed egzaminem dyplomowym Pobierz (37 KB)
Wykaz czynności związanych z procedurą dyplomowania w APD Pobierz (26.65 KB)
Szablon pracy dyplomowej Pobierz (309.09 KB)
Szablon pracy dyplomowej Pobierz (460.39 KB)
Szablon pracy dyplomowej LaTeX Pobierz (235.26 KB)
Załączniki
Nazwa pliku Pobieranie
Jednolity System Antyplagiatowy (decyzja Dziekana nr 5) Pobierz (1.21 MB)
Karta informacyjna dyplomanta Pobierz (42.5 KB)

CD powinien zawierać następujące pliki:

  1. plik o nazwie Prezentacja, zawierający prezentację pracy dyplomowej – format ppt lub pptx,
  2. folder Załączniki z plikami: praktyczne wyniki pracy w postaci elektronicznej (kody źródłowe i/lub wynikowe, dodatkowe środowiska wirtualne), załączniki niewystępujące w pliku pracy przekazanym do USOS APD - o ile załączniki są zawarte w pracy dyplomowej.

CD/DVD powinna być trwale opisana (niezmywalnym mazakiem) w następujący sposób:

  1. skrót nazwy uczelni,
  2. skrót nazwy wydziału,
  3. kierunek studiów,
  4. specjalność,
  5. numer albumu studenta,
  6. imię i nazwisko studenta,
  7. temat pracy dyplomowej,
  8. odręczny podpis studenta.