Informator dla studentów I roku studiów

Najważniejsze informacje o pierwszych krokach na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć w obszernym informatorze przygotowanym głównie z myślą o studentach I roku, aby ułatwić Im poruszanie się w przestrzeni akademickiej.

Pobierz informator Wydziału Cybernetyki