Informator dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Najważniejsze informacje o pierwszych krokach na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć w obszernym informatorze przygotowanym głównie z myślą o studentach I roku, aby ułatwić Im poruszanie się w przestrzeni akademickiej.


Pobierz informator Wydziału Cybernetyki